ZÁPIS č. 1/2002 ze schůze výboru sekce Masters konané dne 8. 6. 2002 v České Lípě

 

Přítomni:        Tomáš Vaverka, Slávek Svozil, Jiří Kalhous

 

Hosté:          Jan Nykl, Vilém Protschke, Vladimír Rambousek

 

 

1.                 Kalendář na rok 2003.

Po dohodě se zástupci zúčastněných pořadatelů byl určen kalendář závodů na rok 2003:

 

  15.-16. 3. 2003    XV. ročník v plaveckém pětiboji Masters - Brno 25m

  12.-13. 4. 2003    1. ročník mezinárodních plaveckých závodů Masters – Nový Jičín 25m

  17.-18. 5. 2003    4. ročník mezinárodních plaveckých závodů Masters – Česká Lípa 25m

   7.-8. 6. 2003     XX. Mistrovství České republiky Masters – Ústí n.L. 50m

11.-12. 10. 2003    Štít města Pardubice, 8. ročník mezinárodních plaveckých závodů Masters
                          - Pardubice 50m

15.-16. 11. 2003    XVI. ročník mezinárodních plaveckých závodů Masters – Ústí n.L. 50m

       6. 12. 2003    Memoriál Oldřicha Háje,  IV. ročník závodů Masters - Jihlava 25m

 

V roce 2004 se k uspořádání Mistrovství ČR přihlásil klub JPK AXIS v Jihlavě, mělo by se uskutečnit v pravidelném termínu (třetí víkend v květnu), závody v České Lípě se přesunou zpět do svého červnového termínu.

 

2.                 Různé.

2.1                          Slávek Svozil upozornil, že jen některé kluby dodaly přehled výkonů svých závodníků za rok 2001 a proto jsou tabulky neúplné. Bylo rozhodnuto, že kluby Masters mají povinnost dodat přehled nejlepších výkonů svých závodníků do 31.12. každého roku, jinak nebudou do statistiky zařazeny. Kluby mohou rovněž zasílat výsledky průběžně, spolu s výsledky závodů (zejména zahraničních). Tabulka (nejlépe Excel) by měla mít tuto strukturu:
Jméno, roč. nar., disciplína, čas, datum a místo závodu
Přehledy v elektronické podobě by měly být zasílany emailem na plavani.masters@quick.cz nebo svozil.masters@tiscali.cz.

2.2                          Bylo konstatováno, že se podařilo celkem úspěšně zprovoznit webové stránky Masters, vč. aktuálních informací o závodech, statistikách a rekordech. Vyzýváme všechny kluby Masters, aby nám poskytly kontaktní e-mailové adresy popř. odkazy na své webové stránky, abychom mohli aktualizovat seznam klubů. Rovněž budeme cestou e-mailů informovat o aktuální činnosti Masters v ČR i ve světě.

2.3                          Bylo konstatováno, že bodové tabulky CHOROŠ, na které jsou odkazy z některých webových stránek Masters, jsou zastaralé a neodpovídají aktuálnímu bodové hodnotě. Sekce Masters se pokusí zprovoznit stránky, na kterých by bylo možno spočítat bodovou hodnotu výkonu dle aktuálních tabulek.

2.4                          Na základě upozornění pana Štochla budou sekcí Masters do podzimní konference ČSPS připraveny změny dokumentů Masters, aby byly legálně upraveny podmínky účasti pro kategorii „premasters“, tj. 20-24 let, podobně jako je to v Německu (nevedou se rekordy, závodník se účastní buď mistrovství dospělých nebo Masters, oboje najednou není možné) . Jde o to, aby plavci, kteří již skončili s vrcholovým a výkonnostním plaváním nemuseli čekat, až jim bude 25 let a mohli dále závodit.

2.5                          Na závodech v Chrudimi se dne 12.10.2002 uskuteční valná hromada sekce Masters. Zástupci jednotlivých klubů Masters jsou zváni k účasti.

Zapsal: Tomáš Vaverka 15.6.2002