Z P R A V O D A J  sekce Masters při ČSPS 
  Leden 2009
Rád bych se ohlédl za sezonou loňského roku (2008). Sezona byla velice náročná a
hlavně bohatá na počet závodů.
Úspěšný byl start plaveckého Pětiboje v Brně, pokračovali jsme zdařilým Neptun
Cupem v Praze, velmi úspěšné bylo Mistrovství ČR v České Lípě a konec sezony byl jako obvykle
v Ústí nad Labem a Jihlavě. Myslím si, že větší účast by si zasloužila Veteraniáda na Vinohradech
v Praze. Vrchol sezony pro některé plavce bylo Mistrovství světa v Perthu v Austrálii. Neobvykle
byly v lonském roce agilní oddíly z Prahy (NepM), Ústí nad Labem (SChÚ), České Lípy (PKMČL) a
plavci z Brna (PVKBr) a jednotlivci ze Sokolova, Mladé Boleslavi a další. Potvrzuje to účast na me-
zinárodních závodech v zahraničí - a to Mistrovství Rakouska, Slovenska dále se závodilo s naší
účasti v Berlíně, Dachau, Plauen, Frankfurt n.O., Kulmbachu, Halton (Anglie), dále to byly závody
v Lucembursku, Gera, Gersndorf, Hall in Tirol, Eger, Zurich a v Dráždanech.
Ze všech uvedených závodů jsem se pokusil získat různou formou výkony našich závod-
níků. Sestavil jsem listinu českých rekordů k 1.1.2009, dále jsem sestavil tabulky výkonů za rok
2008, dále dlouhodobé tabulky a to jak z krátkého bazénu (25m) tak i z bazénu dlouhého (50m).
Můj názor a myslím si, že je to zbytečná práce a má smysl v tom pokračovat? Je to velice časově
náročná práce a myslím si, že není ani zájem o její výsledky. Není vůbec zájem klubů, aby výsled-
ky zpracované tiskem zaslali na adresu STK, a to ani po urgenci ( MR Č.Lípa, Ústí, Jihlava ).
Je to zbytečná spotřeba papíru, musím si z internetu vytisknout. Mnohé výsledky ze zahraničí si
vyhledávám a i to je velice náročné si na 90 webových stránkách vyhledat několik výkonů našich
závodníků. Takto se mohu dopustit mnoha chyb apod.
Nyní i k našim výsledkům. Mnohé výsledkové protokoly jsou neúplné, ba i nepřesné.
Chybí křestní jména, špatná data narození, pokaždé jiná klubová příslušnost. Nikdo tabulky asi
nesleduje (pouze se ozve Obr, Doleček, Vaverka v některých případech). Rád bych nedostatky
v databazi opravil, takže čekám na vaše připomínky. Uvádím zlomek nedostatečných údajů ( Vašát-
ková nebo Vaňátková Eva, nar. 1974 a je BaSo nebo NepM,  Svobodová nar 1948, BaSo nebo
SChÚ,  Svobodová MedKl nar 1977 nebo 1979, Vokatý Petr 1983 nebo 1982, Lesage Milan 1974
nebo 1979, takových případů mám několik desítek.
Připomínám, že na několika poradách bylo rozhodnuto, že povinností každého pořada-
tele závodů je zaslání výsledkového protokolu na STK, adresu uvedu níže. Nikoliv povinnost, ale
rád bych i věděl kam míříte  na zahraniční závody a pak zaslat výpis výkonů vašich závodníků a
adresu webové stránkly, aby byla možnost ověření výkonů.
Vrcholem letos bylo Mistrovsrví světa plavců Masters v australském Perthu v dubnu.
Skromná výprava našich plavců v počtu 31 byla velice úspěšná protože dovezla  31 medailí.
Zasloužili se o to Šmerda Rudolf, PVKBr, 2x1.místo, 2x2.místo
Ziegler Jan, PVKBr, 2x1.místo, 2x2.místo, 1x3.místo
Machek Dan, Blast, 2x2.místo, 1x3,místo
Svozil Vítězslav, KomBr, 2x3.místo
Šlechta Rostislav, NepM, 2x3.místo
Svobodová Krista, SChÚ, 2x3.místo
Přínos lonské sezony - objevilo se několi nových plavců, kteří předvedli několik výborných výkonů
jako např. Gregor Petr z Krnova nebo Prskavcová z Liberce.
Urodilo se docela hodně nových rekordů a to celkem 83 rekordů.
krátký bazen (25m) - muži 27 rekordů, ženy 19 rekordů
dlohý bazén (50m ) - muži 24 rekordů, ženy 13 rekordů
Těšíme se letos, že v hojném počtu se zúčastníte hlavně závodů u nás  doma, t,j plavecký Pětiboj
v Brně, Neptun Cup v Praze, MR v Jihlavě, tradičních závodů v České Lípě, Memoriálu Milana Hlavy
v Ústí nad Labem a Oldy Háje v Jihlavě,
Na závěr přeji všem plavcům hodně zdraví a úspěšnou sezonu 2009.
Za sekci Masters Slávek Svozil
Rekordy a tabulky zaslány vedení sekce Masters.                          Svozil.vet@tiscali.cz         Hoppova 18, 602 00 Brno