Z P R A V O D A J  sekce  M A S T E R S  Č S P S    
Listopad 2004
Hodně úspěchů přejeme letošnímu již XVIII.ročníku Mezinárodních plaveckých závodů
Masters v Ústí nad Labem, které nesou název MEMORIÁL Milana HLAVY. Přejeme hodně zdaru
pořadatelům těchto velkých mezinárodních závodů. Oceňujeme Vaši práci, ceníme si toho, že
pokračujete v úspěšné práci, kterou v Ústí v plaveckém hnutí Masters započal právě Milan. Dlouhou
dobu vedl a řídil úspěšně nejúspěšnější plavecký oddíl Masters. Díky za Tvoji práci, Milane.
Letos nás ještě čekají již tradiční závody 4.prosince 2004 v Jihlavě. Ale ani to ještě není
tečka za letošní sezonou. Chceme ještě upozornit, že 27.listopadu 2004 uspořádají plavci 
pražské Bohemky jejich již tradiční VETERANIÁDU. Srdečně Vás zvou.
Týden po závodech v Jihlavě, tj. v sobotu 11.prosince 2004 Vás srdečně zvou brněnští plavci
na jejich VETERANIÁDU-bazén Tesly Brno na Lesné v odpoledních hodinách.
Tímto končí plavecká sezona roku 2004.
Do konce roku zpracujeme výkony za celý rok 2004 a ještě v lednu vydáme Ročenku
včetně čs.rekordů platných k 1.1.2005 a to všech VS a to jak v krátkém, tak i v bazénu dlouhém.
Ihned po posledních závodech budou zpracovány výkony TOP-10 ve všech věkových skupinách, na
krátkém i dlouhém bazénu za rok 2004, a rovněž i TOP-10 tabulky dlouhodobé.
Doposud  jsem zpracoval výkony z roku 2004 z těchto závodů:
XVI.ročník plaveckého pětiboje - Brno
Mistrovství Slovenska - Prešov
Kooperativa Cup Masters- Česká Lípa
XXI.mistrovství ČR - Jihlava
Mistrovství Rakouska - Telfs
Košařův memorial  -  Plzeň
  Mašatův memorial - Plzeň vše bazén 25m    
Donau Masters-čtyřboj Vídeň
X. FINA MS Riccione
  Mezinárodní závody Eger vše bazén 50m    
Zpracuji výsledky z Ústí nad Labem, Jihlavy, a veteraniád Prahy a Brna. Jiné výsledky jsem od
žádného oddílu neobdržel. Zúčastnil-li se některý oddíl ještě jiných závodů Masters, může výsledky
do konce listopadu zaslat na níže uvedenou adresu. Jesliže zašlete pouze výpis, musí být opatřen
kdy a kde se závody konaly a adresu webové stránky. Takto se usneslo vedení sekce Masters.
Co nejdříve budeme znát termíny závodů příštího roku, ihned zveřejníme termínovou
listinu, bude i součástí Statistiky 2004. Známe již některé termíny  roku 2005 jako na příklad
XVII.ročník plaveckého pětiboje-Masters- memoriál Rudolfa Jašky
          Brno - 12.a 13.března 2005
další termín, který je již znám
XXII.mistrovství v plavání Masters - 14.a 15.květen 2005 - Plzeň
V říjnu 9.a 10.2004 jsem se zúčastnil rakouského mistrovství v plavání Masters. Záviděl
jsem atmosféru, která panovala po celé dva dny mistrovsví. Tedy nejen skvělá atmosféra, skvělá
organizace a co mě nejvíce imponovalo-účast rakouských klubů. Nechybě žádný klub Masters, a
přátelská a radostná atmosféra v zákulisí závodů. Přál bych si, abychom si všichni našli čas a zú-
častnili se v plném počtu našeho mistrovství v květnu 2005 v Plzni.
Při hodnocení Mistrovsví světa - Roccione 2004 bych chtěl upozornit, že ve výsledcích
jsou uvedeni i závodníci, kteří nesplnili daný limit, který je podmínkou k účasti. U těchto plavců
není ani uveden čas. Jsou to neuvěřitelná čísla (příklad 50m prsa, VS-35 - 106 závodníků limit
splnilo a 55 závodníků nesplnilo limit, 17 závodníků nenastoupilo). Byli jsme upozorněni, abychom
byli důslednější při potvrzování přihlášek, při kontrole splněných limitů.
Proto, zatím, navrhuji, že každý uchazeč o MS či ME má povinnost zúčastnit se některých našich
závodů a tam mohl daný limit splnit. Dále navrhuji, aby přihlášky na MS a ME nejdříve ověřila
a potvrdila sekce Masters a pak orazítkoval pracovník ČSPS. Limity pro ME-Stockholm jsou již
k nahlédnutí a co nejdříve zveřejníme. Hodně zájemců o ME či MS nebude souhlasit, ale myslím si,
že fungujeme jako řádný orgán ČSPS a trochu pořádku a kázně neuškodí. Samozřejmě, budeš-li
zaneprázdněn a nebudeš-li se moci zúčastnit žádných závodů před ME,MS, postačí řádná písemná
omluvenka s podáním přihlášky na ME,MS. Ještě termín příštího mistrovství Evropy
       Mistrovství Evropy v plavání Masters
  16.- 21. Srpna 2005
   S TO C K H O L M
Vracím se ještě k X.Mistrovsví světa 2004 v Riccione-Italie, protože jste byli velice stručně informo-
váni na našich webových stránkách. Všechny výsledky našich plavců a taktéž celkové výsledky na
našich stránkách jsou delší dobu k dispozici. My, co Masters plaveme trochu déle, jsme v Riccione
plavali na mistrovství Evropy v roce 1995. Ohromě se tento plavecký areál rozrostl. Byli jsme svědci,
že MS se může konat pouze tam, kde jsou k dispozici nejméně čtyři bazeny. I tak byly možnosti
trochu omezeny. Jestliže jsi některý den nestartoval v některé disciplině, nebyl jsi puštěn ani do
bazenu pro rozplavání. Proč? Tady jsou některá čísla, která vše vysvětlí.
celková účast 9326  závodníků
6875  plavců 4 164 mužů
2 711 žen
1089  dálkové plavání
1017  vodní polo
227  skoky do vody
118  synchro
Zastoupeno bylo celkem 69 zemí, protože se representují kluby, bylo zastoupeno 616 klubů
Nejvíce plavců dodala pořádající země-Italové 2169 závodníků, 1105 Německo, 407 Vel.Britanie,
402 Japonsko, 391 USA, Francie 348, Brazilie 210 atd.
Zajímavá jsou i čísla plavců v jednotlivých věkových skupinách
VS - 25 - 835 plavců VS - 50 - 473 plavců VS - 85 - 28 plavců
VS - 30 - 993 plavců VS - 60 - 375 plavců VS - 90 - 12 plavců
VS - 35 - 953 plavců VS - 70 - 237 plavců VS - 95 -  2 plavci
VS - 40 - 872 plavců   VS - 80 -  70 plavců        
 
Účast našich plavců, přestože se MS konalo v Evropě byla pouze sporadická - 39 plavců
25 mužů a 14 žen ze 17 klubů (JPK, BaSo, Boh, ČACR, DuP, KLSTe, KomBr, PVKBr, NepM,
Olymp, PKZá, PKMČL, SlPr, SChÚ, UnOl, TJZn,Zlín). Nic moc!!!   Umístění našich nejlepších
Na zlato dosáhli Machek Daniel 200m v.zp. 02:04,09
400m v.zp. 04:24,84
800m v.zp. 09:03,54
Svozil Vítězslav  50m prsa 00:40,45
100m prsa 01:33,53
Šmerda Rudolf 100m v.zp. 01:04,17
Stříbro získali Bronzoví jsou
Ziegler 200m motýl 03:50,50 Veselý 400m v.zp. 04:22,13
200m PZ 03:34,98 400m PZ 05:05,75
400m PZ 07:51,87 Štastná  50m prsa 00:46,22
Svozil 200m prsa 03:31,92 100m prsa 01:43,42
Šmerda 200m v.zp. 02:24,50 Ziegler 100m motýl 01:44,26
Kyněra 200m znak 02:29,45 Jarošová  50m znak 00:44,80
Baroš 400m PZ 05:04,27
Jarošová 200m znak 03:28,26
                 
Zpravodaj vydává Dr.Vitězslav Svozil, 602 00 Brno, Hoppova 18, tel.:541 244 000, mobil 732 768 198
Pozor změna e-mailové adresy    svozil.vet@tiscali.cz