SPORT CLUB PLAVECKÝ AREÁL PARDUBICE

 

ŠTÍT MĚSTA PARDUBICE

 

Mezinárodní plavecké závody Masters 7. ročník

 

  1. Všeobecné ustanovení

Technické uspořádání:                      Sport Club Plavecký areál Pardubice

        Datum a místo konání:                       12.-13. 10. 2002

                                                                      Plavecký areál Pardubice, bazén 50m, 8 drah

                                                                      Teplota vody 26°C, hloubka 1,90m

        Termín přihlášek:                                do 23.9.2002

        Adresa přihlášek a informace:          Luděk Burian, Jiráskova 2664, Pardubice 53002, tel. 040/6261000,

Fax. 040/6614785, e-mail:  burianl@volny.cz nebo neterda@scpap.cz

  1. Technická ustanovení                      

Systém soutěže:                                  Závodníci budou zařazeni do rozplaveb dle nahlášených časů,

                                                               Výsledky budou vyhlášeny v jednotlivých věkových kategoriích.

                                                               Změny a dodatečné přihlášky nejsou z technických důvodů možné.

Věkové kategorie jednotlivců:          Z:20-24   A: 25-29 B: 30-34                 C: 35-39    atd.

Věkové kategorie štafet:                    Z: 80-99  A: 100-159             B: 160-169             C: 200+

Vyhodnocení závodu:                        Každý startující obdrží účastnický diplom. Dosažené výkony budou bodovány dle tabulek ČR Masters. Součtem bodů bude hodnocena soutěž družstev. V každé disciplíně bude do soutěže započítáno pět nejlépe bodovaných závodníků družstva bez ohledu na věkové kategorie, první 3 družstva obdrží peněžité ceny.

 

1. místo 6000,-Kč                               2. místo 3000,-Kč                               3. místo 1000,-Kč

 

 

Hospodářské podmínky:                   účastníci startují na vlastní náklady

Startovné:                                            20,-Kč za jeden individuální start

                                                               40,-Kč    za jeden start štafety

Předpis:                                                závodí se podle pravidel FINA a ustanovení tohoto předpisu

 

Startovné a poplatky za ubytování a večírek podle přiložené nabídky zašlete současně s přihláškou. Poplatky za objednané služby nebudou vráceny. Předem neobjednané služby nebudou zajištěny.

 

 

 

Časový pořad disciplin

 

SOBOTA 12.10.2002                                                                                      NEDĚLE 13.10.2002

16.00 hod.                                             rozplavání                                            8:00 hod.

16:45 hod.                                        začátek závodů                                        8:45 hod.

 

1.             4x50 PZ                  mix                                         14.           4x50 PZ                  muži

2.             200 VZ                   ženy                                       15.           50 VZ                     ženy

3.             200 VZ                   muži                                       16.           50 VZ                     muži

4.             50 P                        ženy                                       17.           200 P                      ženy

5.             50 P                        muži                                       18.           200 P                      muži

6.             4x50 VZ                 muži                                       19.           4x50 PZ ženy

7.             100 M                    ženy                                       20.           50 M                      ženy

8.             100 M                    muži                                       21.           50 M                      muži

9.             50 Z                        ženy                                       22.           200 Z                      ženy

10.           50 Z                        muži                                       23.           200 Z                      muži

11.           200 PZ                   ženy                                       24.           4x50 VZ  mix

12.           200 PZ                   muži                                       25.           100 VZ                   muži

13.           4x50 VZ                 ženy                                       26.           100 VZ                   ženy

 

před  disciplínami č. 25 a 26., které se plavou jako VELKÁ CENA MĚSTA PARDUBIC, bude 20-ti minutová přestávka pro vyhlášení soutěže družstev

 

Kontrola dokladů:               bude provedena v sobotu 12.10. 2002 od 14:00 hod.v kanceláři SCPAP     

                                                (suterén Plaveckého areálu)

Závěrečná ustanovení:       pořadatel má právo změnit časový harmonogram pokud si to vyžádá aktuální situace, musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly.

Upozornění:                          pořadatel neručí za ztráty během závodu

 

                Luděk Burian                                                                      Jiří Kalhous

                ředitel závodu                                                                     předseda SCPAP